Geschiedenis

In de zestiger jaren had Eindhoven meer carnavals verenigingen als nu. Zoals de Emmers, Walnoten en de Uilenspiegels. Maar ook de nog bestaande verenigingen zoals de Lichtstadnarren en Kletsmeiers. Al deze verenigingen hadden een dansgarde.
In 1968, vier jaar na hun oprichting, besloten de Walnoten om een dansmarietjes toernooi te organiseren. Het eerste toernooi werd gehouden in het KJ of te wel het Katholiek leven op de Wal in Eindhoven. Alle Eindhovense verenigingen welke een dansgarde hadden deden hier aan mee. Na enkele jaren werd het KJ gebouw afgebroken en verhuisde de Walnoten naar Esplanada. Dit gebouw was te klein om een toernooi te houden en daarom werd uitgeweken naar de globe zaal van de stadsschouwburg. Tevens werd het toernooi georganiseerd op de eerste zaterdag van januari. Na een jaar bleek dat de Globezaal te klein was en werd er over gegaan naar de grote zaal van de Stadsschouwburg. Tijdens het toernooi was het balkon geheel gevuld met dansmarietjes en de zaal zat vol met publiek. De Dorstvlegels uit Liempde zorgde in de beginjaren voor de muzikale noot. Ook deden er steeds meer verenigingen van buiten Eindhoven mee. In de beginjaren namen de deelnemers uit Limburg vaak de prijzen mee naar huis. Maar het voordeel voor de Eindhovense verenigingen was dat er veel werd geleerd van de Limburgse collega’s. In 1987 gingen de Walnoten ter zielen en was er dat jaar geen dansmarietjes toernooi. In 1988 vonden enkele verwoede carnavalsvierders dat het toernooi toch weer door moest gaan. Onder leiding van Theo Cremers en Frans van der Sommen kwamen er diverse mensen van verschillende Eindhovense carnavals verenigingen bij mekaar en zij organiseerde dat jaar het Walnoten Toernooi. De eerste keer nog op de zaterdagavond maar door de komst van het kerstwintercircus moesten zij de eerste zaterdag in januari laten vallen. In 1989 werd door deze commissie besloten om het walnoten toernooi om te vormen naar het Lampegats Dansmarietjes Toernooi. Tevens werd het een gezelligheids-toernooi. Door de terugloop van verenigingen met een dansgarde had de commissie er steeds meer moeite mee om het toernooi rond te krijgen. Doordat Eindhoven geen goede zaal had om het toernooi te organiseren werd er in 1991 besloten om het toernooi te organiseren in de Schalm te Veldhoven. Niet de stadsprins van Eindhoven maar van Veldhoven nam dat jaar de honneurs waar. Dit viel niet in goede aarde bij de Eindhovense verenigingen en daarom werd er dat jaar weer gezocht naar een locatie in Eindhoven.
In de jaren daarna heeft het toernooi op diverse locaties plaatsgevonden zoals: Het Karregat, Cocagne, Wiro gebouw, Indoor sportcentrum, sporthal de Genderbeemd, ‘t Hazzo te Waalre en De Lievendaal. Helaas hebben we in 2020 het toernooi moeten afgelasten i.v.m. te weinig inschrijvingen en in 2021 vanwege corona.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen laat het ons even weten via: wedstrijdsecretariaatldt@gmail.com